Duivelse streken.

Ergens in Nederland woonde een gezin met twee jongens. Het was een goed gelovig en vriendelijk echtpaar die hun kinderen een goede opvoeding gaven. Het geloof was voor hun  erg belangrijk. De man kwam uit een welgestelde familie. Ooit had hij een erfenis gekregen.

Op een dag werd zijn vrouw ziek. Na een kort ziekbed stierf zij in hun woning. Haar man en zoons waren ontroostbaar. Vooral haar echtgenoot kon niet met haar dood omgaan. De mensen uit zijn directe omgeving zagen dat de man veranderde van karakter. Van een vriendelijke man verbitterde hij. Ondanks hij zijn zoons in zijn nabijheid had, voelde hij zich eenzaam. Hij raakte verslaafd aan drank. Zo erg zelfs, dat hij al zijn waarden en normen verloor. Nooit was hij tijdens zijn huwelijk in een café geweest. Daar ontmoette hij een ander slag mensen dan zijn vertrouwde vrienden. Het waren ruwe kerels die grof in hun mond waren. Sommigen verafschuwden hun geloof of dreven de spot ermee. Zijn goede vrienden hadden hem gewaarschuwd om met dat gepeupel niet om te gaan. Hij luisterde niet. Door zijn halsstarrigheid verloor hij zijn beste raadgevers. Er heerste geen vrede meer in zijn huis. Zijn twee zoons, die tijdens het ziekbed van hun moeder de zorg voor haar hadden opgenomen, kregen van hun vader nu een Spartaanse opvoeding. Ze waren nog jong en werden besmet met de nieuwe leefwijze van hun vader. Ook zij kwamen met slechte vrienden in aanraking.

Hun vader en zij werden grof en wreed en ze deden waar ze zin in hadden. Ze hadden geen respect meer voor de ander. Langzamerhand verdwenen hun echte vrienden.

De jaren verstreken. Het geld gleed als zand zijn door hun vingers. Hij had vrienden bij de vleet die op zijn braspartijen uitwaren. Door hun kreeg hij een hekel aan de mensen die vroeger zijn huis bezochten.

Op een dag deed hij weer een greep in een ijzeren kistje waar hij zijn geld in bewaarde. Het was leeg.

‘Waar was zijn geld gebleven?’ vroeg hij zich af.

Hij begon te vloeken en te tieren en liet zijn zoons bij hem komen.

‘Weten jullie waar mijn geld is gebleven? Jullie denken zeker dat het feesten eeuwig door kan gaan!’ zei hij weer.

Zijn zoons gaven geen antwoord. Hoe kon hun vader dit zeggen. Hij was hun grote voorbeeld.

Hij stond op en riep opstandig: ‘Moeten wij nu de rest van ons leven in armoede doorbrengen? Hoe kom ik in korte tijd weer aan geld, zei hij weer. Ze liepen weg en lieten hun vader met al zijn kopzorgen zitten. Hij bleef nu eenzaam achter in zijn huis. Voor hem stond het lege kistje waar ooit een fortuin in had gezeten. Hij greep naar een fles wijn die op tafel stond. De drank was zijn beste vriend en zou zijn goede leven wat hij ooit had doen vergeten. Op een zekere dag werd hij bang voor het donker en in de nacht begon hij waanbeelden te zien. De drank had zijn denken vertroebeld. In een droom zag hij een gedaante met horens op zijn hoofd. Hij staarde hem aan met zwarte ogen waar geen straaltje licht door heen kwam. Hij schrok hevig.

‘Wie ben je vroeg hij aan de zwarte gestalte?’ Zie je dan niet dat ik de duivel ben. Je hebt je eigen duivelse karakter opgeroepen. Ooit, in het verre verleden, was je een goed mens die met je gezin een vredig leven leidde. Het geld heeft je in je greep. Toch zal je uit onverwachte bron geld ontvangen. Binnen het jaar kom ik weer bij je terug. Als je geld op is, wil ik iets van je hebben. Jouw ziel.

Hij rilde al bij de gedachte dat hij al zo snel dood zou gaan. Zo snel hij gekomen was, zo snel was de duivel weer vertrokken. Die nacht kon hij niet slapen en woelde in zijn bed. Hij vertelde niet aan zijn zoons dat hij een vreemde droom had gehad.

Een paar weken later viel er een aangetekende brief op de deurmat. In de brief las hij dat een overleden familielid een erfenis had geschonken. De tweede erfenis in een aantal jaren. Hij slaakte een vreugde kreet. Zijn zonen kwamen binnen en ze waren verwonderd dat het kistje  weer met geld werd gevuld. Nadat de erfenis binnen was gekomen, volgde een jaar met uitspattingen. De braspartijen werden erger dan voorheen. Hij was de droom inmiddels vergeten. Sneller dan gedacht verscheen de duivel weer in zijn droom.

‘Ik kom je ziel halen. Maar eerst ga je dood en hij boog zich over hem heen.

‘Nee, ik wil niet dood schreeuwde hij tegen de zwarte gestalte. Badend in het zweet werd hij wakker en keek om zich heen. Hij ging op de rand van zijn bed zitten. Ondanks de slaapkamer schemerig was zag hij de duivel niet meer. Zijn zoons, die op het geschreeuw van hun vader waren afgekomen, stonden aan zijn bed en vroegen wat er aan de hand was. Hij vertelde hun van de twee dromen waarin de duivel aan hem was verschenen

‘Vader, een soortelijke droom heb ik ook gehad!’ zei de jongste van de twee.

‘Ik weet nergens van! zei de oudste. Wat een onzin vertellen jullie en hij vertrok. De dromen hielden de jongste zoon en de vader in hun greep. Ze waren er beiden zo van geschrokken dat ze, na verloop van tijd, bij bezinning kwamen. De schellen waren van hun ogen afgevallen. Wat het verdoemde geld allemaal teweeg had gebracht. Zijn vrouw had zich in haar graf omgedraaid als ze wist hoe losbandig hij en zijn zoons hadden geleefd. Maar het was nog niet te laat. Ze besloten beiden te stoppen met het verkwisten van het geld. Ze distantieerden zich van hun negatieve vrienden en kwamen niet meer in lounge kroegen. Alleen de oudste zoon wilde daar niets van weten en zetten zijn leven op dezelfde voet voort. De vader had besloten om samen met zijn jongste zoon te gaan verhuizen. De oudste bleef wonen in het ouderlijke huis. Ze wilden een nieuw leven beginnen. Het huis waar hij ooit met zijn vrouw woonde gaf teveel herinneringen. De verbittering verdween uit zijn leven. De normen en waarden werden weer in ere hersteld. Ook bij zijn jongste zoon. Hij had getracht om zijn oudste zoon te overreden om te stoppen met het leven dat hij nog leefde. Helaas kwam het voor hem te laat. Tijdens een vechtpartij over geld liet hij in zijn stamkroeg het leven,  tot groot verdriet van zijn vader en zijn broer. De duivelse streken waren nu voorgoed verleden tijd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s